Alfa Bodovi Level I

1. mesto –  25 bodova 11. mesto – 11 bodova
2. mesto –  22 bod 12. mesto – 10 bodova
3. mesto –  20 bodova 13. mesto –  9 bodova
4. mesto –  18 bodova 14. mesto –  8 bodova
5. mesto –  17 bodova 15. mesto –  7 bodova
6. mesto –  16 bodova 16. mesto –  6 bodova
7. mesto –  15 bodova 17. mesto –  5 bodova
8. mesto –  14 bodava 18. mesto –  4 boda
9. mesto –  13 bodova  19. mesto –  3 boda
10. mesto –12 bodova 20. mesto –  2  boda
Od 21. mjesta po 1 bod

Alfa Bodovi Level II

1. mesto –  45 bodova 11. mesto – 31 bodova
2. mesto –  42 bodova 12. mesto – 30 bodova
3. mesto –  40 bodova 13. mesto – 29 bodova
4. mesto –  38 bodova 14. mesto – 28 bodova
5. mesto –  37 bodova 15. mesto – 27 bodova
6. mesto –  36 bodova 16. mesto – 26 bodova
7. mesto –  35 bodova 17. mesto – 25 bodova
8. mesto –  34 boda 18. mesto – 24 bodova
9. mesto –  33 bodova  19. mesto – 23 bodova
10. mesto – 32 bodova 20. mesto – 22 bodova
Od 21. mjesta po 21 bodova

Alfa Bodovi Level III

1. mesto –  65 bodova 11. mesto – 51 bodova
2. mesto –  62 bodova 12. mesto – 50 bodova
3. mesto –  60 bodova 13. mesto – 49 bodova
4. mesto –  58 bodova 14. mesto – 48 bodova
5. mesto –  57 bodova 15. mesto – 47 bodova
6. mesto –  56 bodova 16. mesto – 46 bodova
7. mesto –   55 bodova 17. mesto – 45 bodova
8. mesto –   54 boda 18. mesto – 44 bodova
9. mesto –   53 bodova  19. mesto – 43 bodova
10. mesto – 52 bodova 20. mesto – 42 bodova
Od 21. mjesta po 41 bodova

Alfa Bodovi Level IV

1. mesto –  85 bodova 11. mesto – 71 bodova
2. mesto –  82 bodova 12. mesto – 70 bodova
3. mesto –  80 bodova 13. mesto – 69 bodova
4. mesto –  78 bodova 14. mesto – 68 bodova
5. mesto –  77 bodova 15. mesto – 67 bodova
6. mesto –  76 bodova 16. mesto – 66 bodova
7. mesto –  75 bodova 17. mesto – 65 bodova
8. mesto –  74 boda 18. mesto – 64 bodova
9. mesto –  73 bodova  19. mesto – 63 bodova
10. mesto –72 bodova 20. mesto – 62 bodova
Od 21. mjesta svi po 61 bodova

Ovim pravilnikom se uređuju pravila i propozicije takmičenja u okviru Alfa lige

U okviru Alfa lige postoje sljedeće trke:
1. Banjaluka Spring Trail (8 km)
2. Kozara Ultra Trail: (10 km, 22km, 42km, 111km)
3. Banjaluka Summer Trail (10 km)
4. Zmijanjski Ultramarathon: (12 km, 25km, 52 km)
5. +1111 Vertikalni utrka (6 km)
6. Banjaluka Winter Trail (10 km)

Pravo učešća u Alfa ligi imaju svi takmičari iz zemlje i inostranstva sa urednom prijavom
i potpisanom izjavom o takmičanju na sopstvenu odgovornost.

Takmičenje u Alfa ligi se organizuje u kategoriji:
 EKIPNO TAKMIČENJE – Ekipa/tim može imati maksimalno 7 takmičara (bez
obzira na pol), ali se računaju/sabiraju samo bodovi od 3 najbolje plasiranih
takmičara na trci (bez obzira na pol),
 MUŠKO POJEDINAČNO i
 ŽENSKO POJEDINAČNO.

Broj osvojenih bodova na jednoj trci zavisi od plasmana takmičara na trci. (U prilogu 1.
prikazana je bodovna rang lista). Svi takmičari koji trku ne završe u predviđenom
vremenskom limitu ne osvajaju bodove.

Rangiranje trka po sistemu bodovanja prikazano je u prilogu 2. (Trke su rangirane u četiri
grupe. Zahtjevnije trke donose više bodova).

U toku takmičarske sezone u kategoriji EKIPNO TAKMIČENJE takmičari mogu
nastupati samo za jedan tim. Bodovi se ne mogu prenijeti na drugi klub.

Pobjednici u svojoj konkurenciji (pojedinačnoj ili ekipnoj), u generalnom plasmanom,
dobijaju se zbirom bodova odnosno sabiranjem bodova na svim trkama u okviru Alfa
lige.

U pojedinačnoj konkurenciji, u slučaju da u konačnom zbiru, dva takmičara imaju isti broj bodova, važi kriterijum da je bolje plasiran takmičar, odnosno pobjednik je onaj takmičar koji ima bolji plasman odnosno više bodova na posljednjoj trci u okviru Alfa lige.

U timskoj konkurenciji, u slučaju da u konačnom zbiru, dve ekipe imaju isti broj bodova, važi kriterijum da je bolje plasirana ona koja u svom sastavu ima takmičara sa većim brojem bodova, u pojedinačnoj konkurenciji. U slučaju da imaju isti broj bodova, odlučuje sljedeći takmičar po vrijednosti u bodovima i tako redom.

Svi učesnici na takmičenju moraju se pridržavati ekoloških pravila. Takmičari tokom trke ne smiju zagađivati okolinu i uništavati floru i faunu. Takmičari moraju svoj otpad nositi sa sobom i odoložiti na predviđenim mjestima.